Beheer vermogen

De inkomsten bestaan voornamelijk uit jaarlijkse giften vanuit The Chocolate Family en andere organisaties. Daarop komen in mindering de kosten van het vermogensbeheer en de kosten van de accountant. Andere inkomsten kunnen worden verkregen door extra energie in fondsenwerving te steken, doch gezien de huidige vermogenspositie van SEM Foundation zal het bestuur veeleer prioriteit geven aan de selectie van goede doelen.

Het vermogen dat door de Foundation wordt aangehouden is van belang voor de continuïteit van de werkbaarheid van de doelstelling.

Het effectenbeheer en het voeren van de administratie worden uit handen gegeven aan externe organisaties.

De kosten van vermogensbeheer en de kosten van de accountant zijn naar het oordeel van de directie niet buitensporig en staan alleszins in verband met de verrichte werkzaamheden.