Doelstellingen

De SEM Foundation is op 20 december 2016 opgericht en heeft vanaf aanvang tot doel gehad om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen, die ten goede komen aan de bevolking  van cacao producerende landen (Indonesië, Ivoorkust, Ghana, Brazilië, Colombia, Tanzania, Peru, Kameroen en Maleisië), door het doen van uitkeringen aan deze instellingen. Deze initiatieven kunnen liggen op het gebied van kinderen, educatie, openbare voorzieningen, gezondheidszorg, huisvesting en productiviteit. Tevens dienen andere algemeen nut beogende instellingen waar mogelijk ook te worden ondersteund.

Missie
The Chocolate Family, als oprichter, en belangrijkste contribuant aan SEM Foundation, ziet het als haar verantwoordelijkheid iets terug te geven aan de bevolking van de regio’s waar het hoofdbestanddeel van  ons eindproduct vandaan komt.

Het ondersteunen van goede doelen dient te geschieden in de ruimste zin des woords. Dit betekent dat SEM Foundation aan de te selecteren goede doelen middelen ter beschikking stelt, waaronder liquide middelen, maar ook op andere wijze deze goede doelen tracht te ondersteunen. Het oogmerk van de inspanningen van het bestuur is niet het behalen van winst, maar het genereren van gelden voor goede doelen waaraan zij met passie wensen bij te dragen.

Visie
Het bestuur bekijkt kritisch de goede doelen waaraan wordt geschonken. Het is aan het bestuur om mede door een goed selectiebeleid uit te voeren, ervoor zorg te dragen dat goede doelen en bovenbedoelde initiatieven alleen worden ondersteund indien de door deze instellingen te ontvangen gelden ook effectief aan de goede doelen ten goede komen. Het bestuur dient bij de invulling van het beleid hiermee rekening te houden.

Via onderstaande link kunt u het volledige beleidsplan van de SEM foundation vinden:

SEM foundation beleidsplan